Den lille institution hvor nærvær, tryghed og genkendelighed vægtes højt.

Kollerup Børnehus ligger i forbindelse med Kollerup skole. Vi er normeret til 40 børn i alderen 3-6 år og 8 vuggestuebørn.

Der er ansat 7 personaler fordelt på Andrea og Kaj og ællingerne.

Vi har et dejligt hus og nogle gode udenomsarealer, hvor vi skaber nogle gode rammer for vores børn, forældre og personaler.

Vi ligger tæt på:

Skoven og Boldbaner

Hver uge har vi mulighed for at bruge:

Hallen på skolen

Den mindre institution skaber gode muligheder for kendskab til det enkelte barn og barnets familie.

Det er her nærvær, tryghed og venskaber kan/skal trives.

Så giv dit barn en tryg, spændende og udviklende tid i børnehaven ved at vælge os herude i:

Kollerup Børnehus

I er altid velkommen til at besøge os - så ring endeligt på telefon

76 81 99 50.