Pædagogiske værdier

  • Hverdagens gøremål er en blanding af rutiner – planlagte aktiviteter og spontane     handlinger.
  • Børn er medbestemmende om mange ting og den frie leg vægtes højt. 
  • Handlemuligheder og begrænsninger skal være synlige. Dette er værdifuldt for gruppens trivsel.
  • Personalet er udviklingsorienteret i forhold til de børn der kræver en særlig indsats.
  • Aktiviteterne tilgodeser børn på deres aldersniveau.
  • Husets indretning og legemiljøer tilgodeser både drenge og piger.
  • Personalet ønsker en hverdag med megen humor samt få men gode regler.
  • At der både er mænd og kvinder i personalet opleves som en styrke.
  • Forældrene skal opleve en god atmosfære og hvor åbenhed og tid til en snak vægtes.